Tømrer

NÅRs tømrer- og snedkerafdeling udfører fagentrepriser, nybyg og renoveringsprojekter, samt serviceopgaver. Alt på et højt fagligt niveau, og med sans for detaljen.

ERFARING OG INNOVATION

Vores tømrerafdeling ledes af tømrermester og partner Lars Arentzen, der i tæt samarbejde med afdelingens bygge- og projektledere sikrer, at vi fastholder det høje faglige niveau og løbende udfordrer os selv på nye metoder og byggetrends, så vi altid kan tilbyde vores kunder den bedste løsning på det konkrete projekt.

Medarbejdergruppen i tømrerafdelingen er sammensat af fagligt dygtige medarbejdere, der dækker over specialistkompetencer indenfor en bred vifte af tømreropgaver.

Kontakt os

Fra planlægning til aflevering

Den brede kompetenceprofil i tømrerafdelingen betyder også, at vi kan tilbyde råd og vejledning i valg af materialer, metoder og arbejdsprocesser, der sikrer den optimale kvalitet og byggeproces, indenfor rammerne af det konkrete projekt.

Fælles for alle afdelinger i NÅR er det stærke fokus på samarbejde, der er en integreret del af vores arbejde fra planlægning over sikring af tid, kvalitet og økonomi, til aflevering.

Vi har derfor mange langvarige kundesamarbejder med blandt andet kommuner, andre offentlige instanser, erhvervsdrivende, forsikringsselskaber og andels- og ejerforeninger.

  • Renovering og indvendig ombygning
  • Service- og rammeaftaler
  • Om- og tilbygning af erhverv og institutioner
  • Fredede og bevaringsværdige bygninger
  • Kontorindretninger
  • Akustiklofter og glasvægge
  • Montering af vinduer og døre
  • Tag og facade m.m.