Asbest

Hvad er asbest og hvorfor er det farligt?

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler der kan spaltes i fibre.

Ved arbejde med asbest og asbestholdigt materiale kan der opstå støv. Støvet indeholder fibre i form af meget tynde nåle. På grund af asbestens struktur kan fibrene spaltes på langs og blive meget tyndere end 3 mikrometer (1 mikrometer er 1/1000 millimeter). Når diameteren er under 3 mikrometer, kan fibrene trænge helt ud i de allermindste forgreninger i lungerne. Dette støv er så fint, at det ikke kan ses med det blotte øje.

Kontakt os

Hvor forekommer asbest?

Da asbest ikke kan brænde og tåler op til 900 C. har det været brugt til armering, isolering og brandsikring og det har været brugt i en lang række bygningsmaterialer op til midten af 1980érne. Asbest kan findes i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægning og i særlige produkter som asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasse og pudsmaterialer.

Asbest har været brugt til isolering af rør, beholdere, kedler, ventilationskanaler, pakninger i kedellåger og flangesamlinger m.m. Isoleringen er ofte udført med kiselgur blandet med asbest, men også isolering med næsten ren asbest kan forekomme.

Hvordan kan asbestsaneringsopgaver håndteres?

Hos NÅR har vi sanitører og projektledere der har de lovpligtige kurser som kræves, når man arbejder med fjernelse af asbest.

  • Gennemgang af stedet/opgaven for asbest
  • Anmeldelse af affald til de kommunale myndigheder
  • Anmeldelse af byggeplads til arbejdstilsynet
  • Håndtering af arbejdsmiljøkoordinering
  • Håndtering af saneringsprocessen
  • Håndtering af selve nedrivningen
  • Håndtering af farligt affald