Lugtsanering

Hos NÅR bruger vi 2 termer indenfor lugtkontrol – duftsanering og lugtsanering:

LUGTSANERING
Lugtsanering kan kun udføres tilfredsstillende, om det vi kalder kilden er væk. Kilden er en del af årsagen til lugtgenerne og kan være kommet fra en Brand, vandskade, skimmel samt lig skader osv.
Har man fået bugt med kilden ved at nedvaske, afrense m.m. kan vi have en rest tilbage i form af lugtmolekyler. Det er disse lugtmolekyler vi ønsker at indkapsle/afbrænde med en anden lugt/duft, for herigennem at fjerne en givende lugt.
Som Skadeserviceselskab besidder vi, ud over nedenfor beskrevet, flere teknikker til løsning af lugtopgaver
(I samråd med skadelidtes/medlemmers taksator/forsikringsselskab)

DUFTSANERING

NÅR sætter en eller flere enheder op, der skal dufte af noget andet og bedre end den lugt skadelidte/medlemmet er generet af.
Det kan være grundet brand i en nabolejlighed, skimmelskade ved underbo osv.

Kontakt os

Tør- og vådlugtsanering

TØRLUGTSANERING

Lugtsanering kan ske via speciel bygget tågeaggregater. (tørlugtsanering skydes ud i form af røg) Fordelen ved røg, er den kommer ind i alle revner og sprækker (Opgavebestemt)

VÅDLUGTSANERING

Lugtsanering via fogger. (vådlugtsanering skydes ud i form af en forstøver) Samme principper som tørlugtsanering (Opgavebestemt)

VÅDLUGTSANERING VIA VASKEVAND

Lugtsanering via fogger. (vådlugtsanering skydes ud i form af en forstøver) Samme principper som tørlugtsanering (Opgavebestemt)