Brandskade

Vi holder altid kunderne i fokus.

Til at styre vores skader, har vi inden for brand, vand, hærværk m.m. dygtige skadeledere med mange års erfaring. De holder altid kunderne i fokus og hjælper både dem og skadelidte/medlem igennem den proces en skade medfører.

I forbindelse med brandskade tilbyder vi bl.a. assistance til:

  • Korrosionsbeskyttelse
  • Opsamling af slukningsvand
  • Affugtning
  • Afdækning
  • Nedpakning / Afhentning af indbo
  • Rensning og renovering af indbo
  • Nedrivning / rengøring af bygning
  • Reetablering af bygning

NÅR begrænser skaderne ved en hurtig og effektiv indsats og dermed reducerer skadeomkostningerne og på sigt nedsætter gennemsnitsskadeprocenten.

Vi håndterer både bygning og indbo / løsøre.

Kontakt os