Bygningsvedligeholdelse og tagrenderens

Velfungerende tagrender og nedløb har stor betydning for husets levetid.

Taget på et almindeligt hus modtager hvert år omkring 100 tons nedbør i form af regn og sne. Det vand skal ledes effektivt væk for ikke at forårsage skader på huset, der kan udvikle sig til alvorlige skimmelsvamp problemer.

Velfungerende tagrender og nedløb har derfor stor betydning for husets levetid, hvor en effektiv bortledning fra tag til brønd er med til at forebygge skader på tilstødende bygningsdele.

Når tagrenderne er fyldte eller har bagfald, nedløbsrøret eller brønden er tilstoppet, eller når systemet er utæt, vil vandet finde andre veje ned fra taget. Derfor skal du rense og efterse tagrenderne mindst én gang om året.

Manglende vedligeholdelse kan være medvirkende til at når skaden sker så vil forsikringsselskabet ikke dække skaden.

Kontakt os

Hvornår er rensning af tagrenderne bedst?

Det er bedst at rense tagrenderne, efter at bladene er faldet om efteråret, så er de klar til at modtage de store mængder regn og sne, der falder i efterårs- og vinterperioden.

Det kan også give mening at rense tagrenderne i foråret, hvis der står mange træer i nærheden af huset og derved bliver tagrenderne fyldt op når træerne blomstrer.

Vi har renset tagrender for vores kunder i over 20 år, derfor har vi stor erfaring i den slags opgaver.

Som standard renser vi følgende, på en ejendom:

 • Tagrender
 • Nedløb
 • Nedløbsbrønde
 • Aqua dræn
 • Lyskasser
 • Kældernedgange
 • Vasker ovenlysvinduer
 • Fejer flade tage
 • Supplerer bladfang hvis de mangler

Kvalitetssikring

Derudover foto dokumenterer vi alle vores arbejder med billeder før og efter rens.

Disse, som kvalitet sikring bliver lagt op på vores Webportal så kunderne kan følge med i forløbet og historikken.

Vi holder øje med bygningen udvendig klimaskærm og indrapporter evt. skader som vi opdager under udførelse af rensningen.

 • Blade fra træer m.m. blokerer tagrender, tagnedløb og regnvandsbrønde og gør at vandet ikke ledes væk fra huset, men i stedet ind i huset, hvilket kan give nogle kritiske vandskader.
 • NÅR tilbyder rens af tagrender, lyskasser, nedløb, nedløbsbrønde m.m.

Ring på 72 72 72 50 og få et uforpligtende tilbud på løbende vedligeholdelse, så du undgår vandskader.