Kloak

NÅRs kloakafdeling udfører både akutte og planlagte opgaver indenfor en lang række områder.

SPECIALISERET VEJLEDNING

Vores Kloakafdeling ledes af daglig leder og kloakmester Allan Møller Andersen, der i samarbejde med afdelingens projektledere og medarbejdere, skaber effektive og holdbare løsninger på hver enkelt opgave uanset dens størrelse.

Kontakt os

Specialiseret vejledning

Kloakopgaver, både akutte og planlagte, kræver specialiseret vejledning og professionelle løsninger. Vi er derfor autoriseret kloakmester og har valgt at opgaverne udføres af uddannede rørlæggere med kvalifikationer indenfor nivellering, kloakering, afløbsinstallationer og varmt arbejde.

I kloakafdelingen har vi stor erfaring med blandt andet reparationer, forsikringsskader og almindelig løbende vedligeholdelse, for både kommuner, andre offentlige instanser, forsikringsselskaber, erhvervsdrivende og andels- og ejerforeninger.

  • TV- Inspektion
  • Spuling og slamsugning
  • Forsikringsopgaver
  • Renovering og nybyggeri
  • Lokal afledning af regnvand
  • Skybrudssikring
  • Punktforing af kloaker
  • Certificeret service på højvandslukke m.m.