Samfundsansvar

I NÅR er det lokale ansvar en kerneværdi. Derfor indgår vi en lang række samarbejder og netværk med det fælles mål, at styrke lokalsamfundet og sikre et rummeligt arbejdsmarked.

NÅR er i dag repræsenteret i en række lokale erhvervsforeninger og udvalg, herunder Rødovres Erhvervsudvalg og miljøudvalg. Vi bidrager desuden til flere lokale idrætsforeninger både i vores hjemkommune og i nabokommunerne.

Kontakt os
Socialt ansvar

NÅR tager et stærkt socialt ansvar og bidrager aktivt til at skabe et rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked, for både unge og voksne.

Vi har fast omkring 25 lærlinge fordelt på de forskellige fagområder, og har et mål om at hver 5. lærling skal komme fra svære sociale vilkår. Derudover samarbejder vi med flere kommuner om erhvervspraktik, ansættelse direkte fra folkeskolen og tilbud om jobprøvning målrettet unge på kanten, hvor flere efterfølgende er endt med en fastansættelse som lærling.

Men også voksne kan af forskellige årsager falde udenfor arbejdsmarkedet i en periode, og derfor samarbejder vi ligeledes med kommunerne om, at tilbyde både indslusningsforløb og flexjobs. Vores gode og længerevarende samarbejde med kommunerne, har udmundet i gode resultater med at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Idræt er for alle

NÅR er stolte støtter af det frivillige arbejde i en række velgørendheds- og idrætsforeninger i vores lokalområde.

Selvom vi i dag udfører opgaver over det meste af Sjælland, har vi i NÅR en stærk tilknytning til Rødovre Kommune og nabokommunerne. Derfor har vi valt at støtte en række idrætsforeninger og elitesports tiltag, der tilbyder børn, unge og voksne et sundt og udviklende fritidsliv i vores lokalområde.

En del af vores lokale støtte går gennem Team Rødovre, der består af 20 erhvervsmedlemmer og repræsentanter fra Rødovre Kommune. Herigennem har vi blandt andet valgt at støtte:

 

 

– din socialt ansvarlige partner