Ungdommens Demokratihus

Danmarks nye samlingssted for demokratiet - åbent for alle unge lige midt i Kødbyen

Kødbyen i hjertet af København var engang forbeholdt slagtere og grossister, men i dag har hele området gennemgået en forvandling og blomstrer nu med nystartede virksomheder, gallerier, hyggelige restauranter og meget andet.

Kødbyen rummer også Ungdommens Demokratihus på Slagtehusgades 10. Bygningen er en fredet gulstensbygning opført i 2 etager med stålsøjler som bærende konstruktion, og tøndehvælvet loftkonstruktion. Bygningen har tidligere fungeret som kølehus, hvorfor vægge og lofter er isoleret med pudset kork, som var datidens hyppigt anvendte isoleringsmateriale. Set med nutidens øjne er kork i ganske interessant, bl.a. idet at kork som byggemateriale er CO2-negativt, da det opfanger mere CO2, end det afgiver at producerer. Den ca. 500m2 store renovering har gjort, at de unge mennesker i dag har et hus der er hyggeligt og rart at være i, og hvor faciliteterne som det nye køkken, de istandsatte lokaler med glasvæg ind til mødelokalet gør, at der virker mere åbent til dynamisk.

Råt og autentisk udtryk med 8 forskellige vægfarver, 4 forskellige typer fliser og 4 forskellige lofttyper. Gulvet er rå beton, søjlerne står ligeledes ubehandlet i de nederste 2,5m for at vise bygningens historie.

Bygherre Københavns Kommune
Entrepriseform Hovedentreprise
Entreprisesum 3.175.000
Ingeniør -
Arkitekt Tegnestuen Krabbe
Udført 2020