Henriksholm Skole – Rødovre

Tilbygning til Henriksholm Skole

Projektet omhandler til- og ombygning af Henriksholm skolens indskolingsafsnit.

Tilbygningerne (ca. 265 m2) omhandler udvidelse af eksisterende klasselokaler, teatersal, samt SFO lokale, hvor eksisterende tagkonstruktioner og facader demonteres og forøges med nye. Ombygninger af eksisterende lokaler omhandler sammenlægning af tre mindre lokaler, ny indretning af eksisterende toiletområde, samt etablering af et HC-toilet.

Bygherre Rødovre Kommune
Entrepriseform Fagentreprise
Entreprisesum Kr. 5.800.000,-
Ingeniør Rødovre Kommune
Arkitekt Rødovre Kommune
Udført 2016 - 2017

NÅR - Fordi vi sammen er bedre end hver for sig

NÅR - Din partner i byggeri, skade og service.

NÅR - Velkommen til vores nye fælles website

Læs mere om vores sammenlægning på Om Os Luk