Henriksholm Skole – Rødovre

Tilbygning til Henriksholm Skole

Projektet omhandler til- og ombygning af Henriksholm skolens indskolingsafsnit.

Tilbygningerne (ca. 265 m2) omhandler udvidelse af eksisterende klasselokaler, teatersal, samt SFO lokale, hvor eksisterende tagkonstruktioner og facader demonteres og forøges med nye. Ombygninger af eksisterende lokaler omhandler sammenlægning af tre mindre lokaler, ny indretning af eksisterende toiletområde, samt etablering af et HC-toilet.