CPH Business Park A/S

Ombygning af kantiner samt centergang

Gennem århundreder henlå Avedøre Holme som et fredeligt naturområde kun 10 km fra Hovedstaden. Under 2. verdenskrig pegede et udvalg i 1944 på de muligheder, der bød sig ved en inddæmning af holmene, fordi her kunne skaffes billige industrigrunde tæt på København.

I 1970erne fik byggematador Bøje Nielsen ideen om at opføre kontorhuset på Stamholmen. Kontorhuset ville på dette tidspunkt være Danmarks største kontorhus, som ikke blot skulle rumme kontorer, men også butikker, restauranter og undervisningslokaler - byggeriet blev sat i gang i 1980/81 under navnet ’Kontorhuset Center Syd’, i dag er navnet CPH Business Park.

Den efterhånden aldrende bygning stod overfor en renovering af stueetagen, og NÅR havde i 2018 fornøjelsen at renovere den lange centergang i storentreprisen. Alle husets syv etager var i brug under renovering af centergangen og kantinen. Så for at kunne sikre brugerne af ejendommen, samt renoveringens fremdrift på bedst mulig vis, blev centergangen i stueetagen delt over på langs. Således kunne brugerne benytte den ene halvdel, når den anden halvdel blev renoveret. Renoveringen af kantinerne foregik i to etaper, så brugerne af ejendommen stadigvæk havde mulighed for at benytte kantinen.

Arbejdet bestod af ombygningen af to kantiner med en samlet kapacitet på i alt 508 spisepladser fordelt på 368 spisende i den store kantine og 140 spisende i den lille kantine, nyindretning af indgangspartier, centergang, mødelokaler elevatorforrum, trappeskakte samt 2. sal og gang.

Bygherre CPH Business Park A/S
Entrepriseform Storentreprise
Entreprisesum Kr. 5.200.000,-
Ingeniør -
Arkitekt RUNT Aps
Udført 2018