Jubilæum i Murerafdelingen

Endnu en dejlig morgen hos NÅR. Vi fejrer Kim Ries og hans 10 års jubilæum i murerafdelingen hos NÅR.

Kollegaerne fra afdelingen samledes i dag til morgenbord og fejringen af Kim Ries. Afdelingsleder Johnny Gyllensteen holdt en varm tale, og italesatte mange af Kim’s kvaliteter, faglige såvel som personlige.

Kim Ries har været en vigtig kulturbærer i alle årene, og har i stor grad været med til at sætte præg på afdelingens udvikling. Vi værdsætter alle indsatsen, og ser frem til et fortsat godt samarbejde.