Grøn er det nye sort

Hos NÅR tager vi arbejdsmiljøet seriøst

Hos NÅR ligger det os på sinde, hvordan vi som entreprenør kan bidrage til en miljøvenlig og bæredygtig udvikling indenfor byggeriet. Vi var derfor ikke i tvivl, da Teknolog1isk Institut spurgte, om vi ville deltage i Nordic Green Climate Wall.

Nordic Green Climate Wall er et yderst innovativt projekt, der med Esben Vendelbo Foged som projektleder har udviklet et koncept, for en grøn væg som kombineres med en varmepumpe. Et 190 m langt rørsystem i væggen med en frostfri væske er tilsluttet en varmepumpe. Systemet optimerer planternes vækst, alt imens den producerer varmt brugsvand til ejendommen. Plantevæggen her er en prototype på godt 30 kvm og består af 300 plantekasser på en sydvendt mur.

Væggen har i sig selv en isolerende funktion, og er dermed med til at isolere huset. Varmen holdes ude om sommeren, og kulden ude om vinteren. Varmepumpen opvarmer vand til ejendommen, og sparer dermed energi.

Udover de tekniske og klimamæssige fordele, bidrager væggen også positivt til miljøet i byerne, også for andre end mennesker. Væggen kan med sine beplantning danne omgivelser og base for insekter, og er dermed med til at skabe større biodiversitet i byens rum.

Sol: Solen skinner på den grønne væg og opvarmer denne.

Luften omkring væggen: Imellem den grønne væg og husmuren er der et mellemrum, der tillader luft at passere. I takt med at luften afkøles af den grønne væg, bliver denne tungere og falder ned. Dette skaber at ”sug” i toppen af væggen, som tilfører ny luft til bagsiden.

Regnvand: Da regnvand fra tagfladen, afledes til plantevæggen, forsinkes regnvandets ankomst i kloaksystemet. Det er et velkendt problem, at skybrud overbelaster kloaksystemerne, og væggen her medvirker således til afhjælpning af overbelastningen. Koblet til væggen er også et supplerende vandingssystem, der opsamler det overskydende vand, der ikke absorberes af væggen. Det opsamlede vand gør det muligt at overrisle væggen i tørre perioder efter behov.

Du kan læse hele artiklen og se hvordan projektet blev til ved at tilgå nedenstående links.

https://lnkd.in/dPSbp6_U

Det er spændende at være en del af projektet ?