Arbejdsmiljø hos

Det sunde arbejdsmiljø er i fokus hos NÅR

Hos NÅR er det en kerneopgave, at sikre alle vores dygtige og engagerede medarbejdere et sundt, sikkert og udviklende arbejdsmiljø, der giver plads til det gode liv. Både i arbejdstiden og når de har fri.

Kontakt os
En systematiseret indsats

For at sikre det sunde, sikre og udviklende arbejdsmiljø, har vi systematiseret vores arbejdsmiljøindsats. Både den generelle, der finder sted i vores arbejdsmiljøgruppe og den opgavespecifikke, der er en integreret del af vores byggeprocesser.

NÅRs arbejdsmiljøgruppe er sammensat af repræsentanter fra alle afdelinger og en ledelsesrepræsentant. Vi afholder faste årlige møder, hvor arbejdsmiljøet og nye branchetiltag indenfor arbejdsmiljø drøftes. Men vi følger naturligvis alle løbende udviklingen og får inspiration fra samarbejdspartnere og eksterne aktører som eksempelvis BAMBUS. 

På de konkrete opgaver varetages arbejdsmiljøet i et tæt samarbejde mellem NÅRs kvalitets- og miljøansvarlige og de relevante projekt- og byggeledere, der alle har arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen.

Åben og ligetil kommunikation er et vigtigt element i et sikkert arbejdsmiljø. Dette gælder både når vi ude på arbejdsområdet, informerer med medarbejdere om miljø- og arbejdsmiljøforhold på deres specifikke opgave. Men også når medarbejdere kommer med input og ideer til ledelsen, omkring arbejdsmiljø og sikkerhed.

Sammen om det gode arbejdsmiljø. 

På opgaver, hvor arbejdet udføres i samarbejde med underentreprenører, inddrages disse tidligt i planlægningen af byggeprocessen. Det skaber ejerskab for hele processen og sikrer, at alle har den tid og de arbejdsbetingelser, det kræver at udføre den specifikke opgave miljø- og arbejdsmiljømæssigt sikkert. Underentreprenører indgår derfor også på linje med egne medarbejdere i sikkerhedsinstrukser og møder på pladsen, under hele byggeprocessen.

Din partner når arbejdsmiljø tæller